5fbfc31b82459

autor: Piotr Sobieszczak

AlterPage Leads the Pack on Web Design and Development According to Clutch

5fc7834b233ac
5fc7834b233ac

[English version below]

Dziś dostaliśmy miłą wiadomość! Platforma Clutch wydała właśnie oświadczenie prasowe, w którym wymieniła nas jako jednych z najlepszych designerów i deweloperów na naszym rynku przyznając tym samym nagrodę "Top B2B Companies Clutch Poland 2020"!

Wszystkie aspekty designu i developmentu rozwiązań cyfrowych są kluczowe w rozwoju biznesu, dlatego tak ważne jest korzystanie ze sprawdzonych podmiotów świadczących takie usługi. Jesteśmy dumni, że Clutch uznało nas za jednych z najlepszych w obydwu tych kategoriach!

Clutch.co swoje korzenie posiada w centrum District of Columbia, gdzie wyspecjalizowani analitycy niezależnie weryfikują każdą recenzję klienta, który decyduje się na pozostawienie opinii. Dzięki temu Clutch.co uznawane jest za wiarygodne źródło informacji na temat firm, które posiadają zarejestrowane profile na platformie.

Jesteśmy wdzięczni i zaszczyceni, że nasza praca została doceniona przez najlepszych w biznesie. Zmotywowani tą nagrodą od Clutch, mamy zamiar przekraczać oczekiwania klientów w zakresie wzornictwa graficznego oraz ogólnych aspektów projektowych. 


AlterPage Leads the Pack on Web Design and Development According to Clutch

Our team here at AlterPage has some incredibly exciting news to share with all of you! Clutch just issued a press release where they listed us as one of the country top web design and development! All aspects of web design and development are essential to a growing business, and it makes sense to utilize one of the world’s top providers. That’s why we’re honored that Clutch named us one of their best web design and development!

All aspects of design and development of digital solutions are key in business development, which is why it is so important to use proven entities providing such services. We are proud that Clutch recognized us as one of the best in both categories!

Clutch.co has its roots in the heart of the District of Columbia, where specialized analysts independently verify every customer review that chooses to leave a review. Thanks to this, Clutch.co is considered a reliable source of information about companies that have registered profiles on the platform.

We are grateful and honored that our work has been appreciated by the best in the business. Motivated by this award from Clutch, we intend to exceed customer expectations in terms of graphic design and overall design aspects.formularz kontaktowy

Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś zrealizować z nami projekt zapraszamy do kontaktu.

Plik

Informujemy, że Twoje dane osobowe wskazane w wypełnionym formularzu kontaktowym są przetwarzane przez Administratora – spółkę Alterpage sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora polegającego na nawiązaniu kontaktu i realizacji zgłoszonego przez Ciebie wniosku, zgodnie z jego treścią i zakresem. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

*

Pola obowiązkowe