Ogłoszenie

19.01.2017 r.

Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/ RPMA.01.02.00-14-5581/16:

Protokół wyboru

Niniejszym prezentujemy Komunikat do Zapytania ofertowego nr 1/ RPMA.01.02.00-14-5581/16:

Komunikat dotyczący zapytania ofertowego

04.01.2017 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 11.01.2017 r.:

Komunikat 04.01.2017

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 04.01.2017

Formularz ofertowy

28.12.2016 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 04.01.2017 r.:

Komunikat 28.12.2016

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 28.12.2016

Formularz ofertowy

21.12.2016 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 28.12.2016 r.:

Komunikat 21.12.2016

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 21.12.2016

Formularz ofertowy

14.12.2016 r. Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 21.12.2016 r.:

Komunikat 14.12.2016

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 14.12.2016

Formularz ofertowy

07.12.2016 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 14.12.2016 r.:

Komunikat 07.12.2016

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 07.12.2016

Formularz ofertowy

30.11.2016 r.

W związku realizacją projektu pt. „Prace badawcze nad stworzeniem nowoczesnych algorytmów wspierających procesy sprzedażowe” w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, AlterPage Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16, polegające na zleceniu prac badawczo-rozwojowych Jednostce Naukowej.

Zapytanie ofertowe 30.11.2016

Formularz ofertowy

Dziękujemy za kontakt z nami.

Odezwiemy się tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wiemy, że Twój projekt nie może czekać.