Ogłoszenia

19.01.2017 r.

Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/ RPMA.01.02.00-14-5581/16:

Protokół wyboru

Niniejszym prezentujemy Komunikat do Zapytania ofertowego nr 1/ RPMA.01.02.00-14-5581/16:

Komunikat dotyczący zapytania ofertowego

04.01.2017 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 11.01.2017 r.:

Komunikat 04.01.2017

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 04.01.2017

Formularz ofertowy

28.12.2016 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 04.01.2017 r.:

Komunikat 28.12.2016

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 28.12.2016

Formularz ofertowy

21.12.2016 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 28.12.2016 r.:

Komunikat 21.12.2016

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 21.12.2016

Formularz ofertowy

14.12.2016 r. Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 21.12.2016 r.:

Komunikat 14.12.2016

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 14.12.2016

Formularz ofertowy

07.12.2016 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16 do dnia 14.12.2016 r.:

Komunikat 07.12.2016

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 07.12.2016

Formularz ofertowy

30.11.2016 r.

W związku realizacją projektu pt. „Prace badawcze nad stworzeniem nowoczesnych algorytmów wspierających procesy sprzedażowe” w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, AlterPage Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr. 1/RPMA.01.02.00-14-5581/16, polegające na zleceniu prac badawczo-rozwojowych Jednostce Naukowej.

Zapytanie ofertowe 30.11.2016

Formularz ofertowy

  1. Obiecujemy, że nikomu nie powiemy
  2. Będziemy robić drugiego fejsa czy coś innego? Opisz co Ci chodzi po głowie
  3. Określ czy mamy uzupełnić naszą lodówkę energetykami i przynieść piżamy do biura
  4. Obiecujemy, że nie będziemy wysyłać Ci spamu
  5. Będziemy dzwonić tylko w przyzwoitych godzinach
Administratorem Twoich danych osobowych jest AlterPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-972),przy ul. Alzackiej 16/2. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym Przedstawicielem pod adresem e-mail: odo@alterpage.pl.Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia, na Twoje żądanie,działań polegających na wycenie projektu przed zawarciem umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Dziękujemy za kontakt z nami.

Odezwiemy się tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wiemy, że Twój projekt nie może czekać.

Przy okazji może rzucisz okiem na: