Działanie 8.1

Dzięki funduszom Unii Europejskiej pochodzącym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowany został projekt pt."Budowa e-usługi opartej na cyfrowej platformie badawczej do analizy i monitorowania zachowań użytkowników na stronie internetowej". Przedsięwzięcie prowadzone było w ramach działań 8 osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki i dotyczyło Działania 8.1. polegającego na wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Celem osi priorytetowej jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej przez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.

Poniżej przedstawiamy szczegóły projektu:

a) Cele projektu:
Celem projektu jest stworzenie serwisu internetowego, który umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych, dotyczących zdarzeń na stronie internetowej. System, za pomocą umieszczonego specjalnego skryptu na witrynie internetowej klienta, gromadzi m,in. informacje dotyczące tego, gdzie użytkownicy klikają na stronie i czy posługują się scrollem przeglądarki. Na podstawie zebranych danych, system generuje graficzne mapy aktywności użytkownika. Przy ich pomocy można zobaczyć, które miejsca na stronie internetowej mają zwiększoną aktywność. Analizując mapy aktywności można również zdefiniować realne tendencje aktywności użytkowników (np. które miejsca są najchętniej klikane, a które wcale). W ten sposób można znacząco poprawić architekturę informacji, co w efekcie może przyczynić się do tego, że dana strona będzie bardziej przyjazna i intuicyjna dla
internautów, a proces szukania informacji zostanie zoptymalizowany. Dodatkowo na podstawie map aktywności można zaplanować miejsca na stronie, w których powinny znaleźć się np. banery reklamowe. Największym atutem systemu jest to, ze zebrane dane są reprezentowane w postaci graficznej. Taka postać jest dużo bardziej przyjazna podczas
analizy np. elementy częściej klikane maja barwę bardziej intensywna. Mapa, poprzez stworzony system, jest naniesiona na realną stronę użytkownika. Kolejną zaletą systemu
jest to, że zbiera on aktywności użytkownika (ang.events),które domyślnie nie są zapisywane w innych systemach tego typu jak: Google Analytics. Zbieranie w/w informacji w zadnym stopniu nie będzie miało wpływu na szybkośc funkcjonowania witryny klienta.

b) Całkowita wartość projektu: 688 516,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście)

c) Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 481 961,20 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 20/100)
Administratorem danych osobowych jest AlterPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-972),ul. Alzacka 16/2 ("Spółka"). Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce można się skontaktować pod adresem:inspektor@alterpage.pl lub korespondencyjnie: ul. Alzacka 16/2, 03-972 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę działań marketingowych i usług własnych Spółki, stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dziękujemy za kontakt z nami.

Odezwiemy się tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wiemy, że Twój projekt nie może czekać.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies .
Akceptuję politykę cookies