Działanie 1.2

AlterPage pragnie poinformować o uzyskaniu dofinansowania projektu pt. „Prace badawcze nad stworzeniem nowoczesnych algorytmów wspierających procesy sprzedażowe”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy szczegóły projektu:

a) cele projektu:

Przedmiotem projektu realizowanego przez firmę AlterPage SP. z o.o. jest zlecenie prac badawczorozwojowych Jednostce Naukowej,  która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie prac badawczych związanych z przygotowaniem algorytmów oraz symulacji matematycznych, na podstawie których zostanie zaprojektowany szkielet aplikacji. W związku z tym, że prototyp oprogramowania powinien wykorzystywać sieci uczące się konieczne jest przeprowadzenie prac przez podmiot zewnętrzny, który posiada odpowiednie doświadczenie w tym zakresie, jak również odpowiednie zasoby ludzkie. Integralną częścią zamówienia jest dostarczanie szczegółowego raportu, w języku polskim, z przeprowadzonych prac rozwojowych.

b) planowane efekty:

Planowanym efektem działań będzie stworzenie serwisu internetowego, który umożliwia właścicielowi dowolnego biznesu internetowego zdefiniowanie określonych działań, które mają się wykonać po określonych zachowaniach Internautów. Działaniami takimi mogą być: wyświetlenie się popupu, wyświetlenie się grupy popupów, wysłanie maila, wysłanie powiadomienia na stronie, zmiana zawartości strony, wyświetlenie formularza kontaktowego, wyświetlenie ankiety, wyświetlenie oceny, przekierowanie użytkownika do wybranej podstrony w serwisie.

c) całkowita wartość projektu:

159 900,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)

d) wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:

97 500,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)

  1. Obiecujemy, że nikomu nie powiemy
  2. Będziemy robić drugiego fejsa czy coś innego? Opisz co Ci chodzi po głowie
  3. Określ czy mamy uzupełnić naszą lodówkę energetykami i przynieść piżamy do biura
  4. Obiecujemy, że nie będziemy wysyłać Ci spamu
  5. Będziemy dzwonić tylko w przyzwoitych godzinach
Administratorem Twoich danych osobowych jest AlterPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-972),przy ul. Alzackiej 16/2. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym Przedstawicielem pod adresem e-mail: odo@alterpage.pl.Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia, na Twoje żądanie,działań polegających na wycenie projektu przed zawarciem umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Dziękujemy za kontakt z nami.

Odezwiemy się tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wiemy, że Twój projekt nie może czekać.

Przy okazji może rzucisz okiem na: